Klient:

Guides4Art

Zakres prac:

Projekt graficzny portalu Zwiedzaj24 z funkcjonalnościami WCAG 2.0

Użyte narzędzia i technologie: