Klient:

Stowarzyszenie Miłośników Aktywności

Zakres prac:

Projekt plakatu.

Użyte narzędzia i technologie: