Klient:

P.U.H. EXPORT-IMPORT ADAM LIPIŃSKI

Zakres prac:

Projekt strony internetowej.

Użyte narzędzia i technologie: