Klient:

Ministerstwo Śledzia i Wódki

Zakres prac:

Projekt graficzny reklamy do druku.

Użyte narzędzia i technologie: